Binnen het “open atelier” wil ik als beeldend therapeute een laagdrempelige ontmoetingsruimte aanbieden waar mensen aan de slag kunnen met beeldende werkvormen. De individuele aanpak binnen het groepsgebeuren staat centraal. Er wordt ruimte geboden om te zoeken, om mensen aan te moedigen iets te doen met het eigen verlangen en te komen tot een eigen keuze. Het “open atelier” wil een ruimte creëren om te exploreren, zaken uit te proberen, om daarna weer afstand te nemen, te spreken en te begrijpen.
Ook de ontmoeting met andere personen en hun werk kan een verrijkende interactie zijn. Het geeft je als persoon de kans om andere mogelijkheden te ontdekken waardoor je je verder kan laten inspireren in je eigen werk en individuele proces.
Tijdens het “open atelier” kunnen (jong)-volwassenen elkaar ont-moeten. Zij werken er vrij aan de uiting van de innerlijke belevingswereld en werken al doende op een eigen tempo. Mensen bepalen zelf of ze wekelijks, tweewekelijks,…..aansluiten. Wel wordt er verwacht een engagement aan te gaan door vooraf aan te melden en vervolgens aanwezig te zijn op de gekozen data.

 

Open Atelier voor (jong-)volwassenen

Groepsessie: 35 € per persoon / 2 uur. Maximum 6 deelnemers.
Aansluiten is wekelijks mogelijk op afspraak.

Individuele sessies: 60 € / 1,5 uur.
Op afspraak.

Inclusief materialen, gebruik atelier, koffie en thee.